• Cacao sai gon | ca cao nguyen chat | May che bien ca cao
  • saigoncacao@gmail.com
  • 037 286 6210 - Mrs.Phượng
Gia công chế biến ca cao

Gia công chế biến ca cao

Nhận gia công chế biến ca cao theo yêu cầu:

- Rang hạt

- Tách vỏ và nhân

- Nghiền ca cao, sô cô la

- Ép tách bơ ca cao

- Nghiền bột khô

Sản phẩm khác
Copyright2015© cacaosaigon. All Rights Reserved. Designed by HGN